Skrivtips

 • You may link to files uploaded with the current node using special tags. The tags will be replaced by the corresponding files. For example: Suppose you uploaded three files (in this order):

  • imag1.png (referred as file #1)
  • file1.pdf (referred as file #2)
  • imag2.png (referred as file #3)
  [inline:1=test] or [inline:imag1.png=test]
  will be replaced by <img src=imag1.png alt=test>
  [file:1=test] or [file:imag1.png=test]
  will be replaced by <a href=imag1.png>test</a>
  [attachment:2=test] or [attachment:file1.pdf=test]
  will be replaced by <a href=file1.pdf.png>test</a>

 • Tillåtna HTML-taggar: <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <a> <em> <strong> <cite> <code> <blockquote> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <table> <tbody> <tr> <th> <td> <hr>

  Denna webbplats tillåter innehåll med HTML. Att lära sig HTML kan kännas som en övermäktig uppgift, men att lära sig de enklaste HTML-taggarna är mycket enkelt. Denna tabell ger exempel för varje tagg som är aktiv på webbplatsen.

  För mer information, se W3C:s HTML-specifikation eller använd en sökmotor för att hitta andra webbplatser som förklarar HTML.

  TaggbeskrivningDu skriverDu får
  Som standard läggs stycketaggar till automatiskt. Använd denna tagg för att lägga till flera.<p>Första stycket.</p> <p>Andra stycket.</p>

  Första stycket.

  Andra stycket.

  Som standard läggs radbrytningstaggar till automatiskt, så använd denna tagg för att lägga till flera. Den här taggen används lite annorlunda i och med att den inte har en start- och sluttagg som övriga taggar. Använd ett extra "/" inuti taggen för att behålla kompatibiliteten med XHTML 1.0.Text med <br />radbrytningText med
  radbrytning
  Sidhuvud<h1>Titel</h1>

  Titel

  Sidhuvud<h2>Underrubrik</h2>

  Underrubrik

  Sidhuvud<h3>Tredje rubrik</h3>

  Tredje rubrik

  Sidhuvud<h4>Fjärde rubrik</h4>

  Fjärde rubrik

  Ankare används för att skapa länkar till andra sidor.<a href="http://www.grandhotelfalkenberg.se">Grand Hotel Falkenberg</a>Grand Hotel Falkenberg
  Betonat/kursivt<em>Betonat/kursivt</em>Betonat/kursivt
  Stark<strong>Stark</strong>Stark
  Citerat<cite>Citerat</cite>Citerat
  Kodad text som används för att visa programkällkod.<code>Kodat</code>Kodat
  Blockciterat<blockquote>Blockciterat</blockquote>
  Blockciterat
  Onumrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ul> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ul>
  • Första posten
  • Andra posten
  Numrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ol> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ol>
  1. Första posten
  2. Andra posten
  Definitionslistor liknar andra listor i HTML. <dl> inleder listan, <dt> inleder definitionstermen och <dd> inleder definitionsbeskrivningen.<dl> <dt>Första termen</dt> <dd>Första definitionen</dd> <dt>Andra termen</dt> <dd>Andra definitionen</dd> </dl>
  Första termen
  Första definitionen
  Andra termen
  Andra definitionen
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen img.
  Tabell<table> <tr><th>Tabellhuvud</th></tr> <tr><td>Tabellcell</td></tr> </table>
  Tabellhuvud
  Tabellcell
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen tbody.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen hr.

  De flesta ovanliga tecken kan skrivas in direkt utan problem.

  Försök använda HTML-teckenenheter om du råkar ut för problem. Ett vanligt exempel är &amp; för ett &-tecken. En komplett lista över teckenenheter ("entities") finns på HTML entities. Några av de tillgängliga tecknen är:

  TeckenbeskrivningDu skriverDu får
  Tecknet &&amp;&
  Större än&gt;>
  Mindre än&lt;<
  Citationstecken&quot;"
 • Snabbtips:
  • Två eller fler mellanslag vid radens slut = Enkel radbrytning
  • Dubbla returtryckningar = Paragraf
  • *Enkla asterisker* eller _enkla understreck_ = Kursiv stil
  • **Dubbla asterisker** eller __dubbla understreck__ = Fet stil
  • Detta är [en länk](http://www.example.com "Valfri titeltext")
  För kompletta detaljer om Markdown-syntax, se Markdown documentation och Markdown Extra documentation för tabeller, fotnoter, med mera.
 • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path. Given a site located at http://example.com/mysite, assuming clean URLs are enabled and "internal:admin/user" becomes "http://example.com/mysite/admin/user" and "internal:node/99" becomes "http://example.com/mysite/node/99". If 'node/99' has a URL alias assigned, such as 'news/latest' the alias will be substituted giving "http://example.com/mysite/news/latest".
 • Rader och stycken hanteras automatiskt. Radbrytningar (<br />) och taggar för stycken (<p> och </p>) sätts in automatiskt. Om stycken inte fungerar är det bara att lägga till ett par tomrader.
 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.