Grupper och arrangemang

Är ni ett större eller ett mindre sällskap?

På Grand har vi möjlighet att arrangera alla typer av måltider eller speciella arrangemang både för stora och små grupper. Dels kan vi servera måltider på Harrys men vi har även flera separata utrymmen för grupper eller sällskap som vill äta mer avskilt.
Slå en signal eller skicka ett mail med en förfrågan så kan vi berätta mer.